Społeczeństwo

Ludność
Na obszarze Niemiec mieszkają prawie 82 miliony ludności, w tym niecała jedna piąta we wschodnich Niemczech, na terytorium byłej NRD. Rozwój demograficzny w Niemczech charakteryzuje się trzema tendencjami: niskim przyrostem urodzeń, wzrostem średniej długości życia i starzeniem się społeczeństwa.
Żyć razem w Niemczech
W roku 2007 osiedliło się w Niemczech, przyjmując obywatelstwo niemieckie, łącznie 113.000 cudzoziemców. Większość z nich – ponad jedna czwarta - pochodzi z Turcji.
Kobiety i mężczyźni
W Niemczech – podobnie zresztą jak w innych nowoczesnych społeczeństwach – znaczny postęp osiągnięto w dziedzinie postulowanego w Ustawie Zasadniczej równouprawnienia kobiet. Tak na przykład dziewczęta pod względem wykształcenia nie tylko dogoniły chłopców, ale nawet ich prześcignęły.
Młodzież
Dla młodych ludzi główną grupą odniesienia – obok paczki rówieśników, której znaczenie bardzo wzrosło – jest rodzina. Nigdy jeszcze tak duża liczba młodzieży (73 procent w wieku 18-21 lat) nie mieszkała tak długo w gospodarstwie domowym rodziców, jak dzisiaj. Prawie wszyscy młodzi ludzie w wieku 12-29 lat deklarują, że mają bardzo dobre i oparte na pełnym zaufaniu stosunki z rodzicami.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW